• Present Perfect: Všetko o predprítomnom čase

  Present Perfect: Všetko o predprítomnom čase   Present Perfect je zvyčajne študentami považovaný za čas ktorý je zložitý a sú zmätený ako a kedy ho používať. Poďme sa pozrieť ako na predprítomný čas, tak aby sme ho mohli používať s Viac ...

 • How to accept APOLOGIES

  You know that situation when someone says „I´m sorry“  and you don´t know what to say? Here are some handy phrases.   That´s all right. To je v poriadku. Apology accepted. Ospravedlnenie sa prijíma. Never mind. Nevadí. No problem! Bez Viac ...

 • A few or Few

  Aký je rozdiel medzi slovom Few a A Few?   A ako ich správne použiť?    A FEW: nejaké, zopár, používame v pozitívnom zmysle. I spent a few days with my family. It was great. Strávil som zopár dní s mojou rodinou. Bolo to skvelé.  I Viac ...

 • A little or Little

  Rozdiel medzi A LITTLE a LITTLE   A LITTLE: nejaký, malý, používame v pozitívnom zmysle I saved a little money for summer holiday. Ušetril som trochu peňazí na letnú dovolenku. .   LITTLE: nie veľa, skoro nič, používame v negatívnom zmysle. I have little money to next pay. Mám málo (nie Viac ...

 • Fewer or Less

  Kedy a ako správne použiť slovo Fewer a Less? Obe slová majú podobný význam: menej.    FEWER: používame ak hovoríme o veciach alebo ľudoch v množnom čísle. (fewer je vystupňované slovo few-málo, fewer-menej, fewest-najmenej)   Due to bad weather, there seems to Viac ...

 • Quiet or Quite

  Quiet and Quite sú dve veľmi podobné slová, ktoré sa však vyslovujú odlišne a majú odlišný význam.   Quiet:  je prídavné meno, znamená tichý, opak slovíčka loud. Please be quiet! Prosím buďte ticho! Thomas is very quiet today. Tomáš je dnes veľmi tichý. It is so quiet here. Viac ...

 • Work or Job

  O tom akú skvelú, alebo hroznú  prácu máme, čo sme dnes robili v práci, a koľko práce máme rozprávame všetci skoro každý deň.  Ale ako to je v angličtine, a kedy použiť  slovo Job a kedy slovo Work?   WORK:  je to sloveso aj podstatné meno   1: Viac ...

 • Fire or Quit

  Dať výpoveď alebo byť vyhodený z práce –  trochu rozdiel, že? Pre správne použitie slov pokračuj v čítaní…   To FIRE somebody :  vyhodiť z práce,  ukončiť so zamestnancom pracovný pomer Joan got fired from her first job. Joan bola vyhodená z jej prvej práce. Viac ...

 • Look for or Find

  Väčšina mojich študentov má problém s používam výrazov Look For a Find. Obe slová majú podobný význam a preto sú často zamieňané.   LOOK FOR – hľadať = je to proces hľadania I look for a better job. Hľadám lepšiu prácu.   I´m looking Viac ...

 • Invent or Discover

  Opäť dve slová, ktoré majú v slovenčine podobný význam a študentom sa často pletú.    Invent:  vynájsť, objaviť.  Používame keď je niečo objavené, vynájdené , vytvorené na základe výskumu, skúmania, práce – čiže nie náhodne. Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison vynašiel Viac ...