Väčšina mojich študentov má problém s používam výrazov Look For a Find.

Obe slová majú podobný význam a preto sú často zamieňané.

 

LOOK FOR – hľadať = je to proces hľadania

  • look for a better job.

Hľadám lepšiu prácu.

 

  • I´m looking for my keys. I can´t find them.

Hľadám moje kľúče. Nemôžem ich nájsť.

FIND – nájsť = je to výsledok hľadania

  • I found my keys on the table.

Našiel som kľúče na stole.

 

  • NOT!

I´m finding ….

   look for = proces       vr      find = výsledok

napr. I was looking for my keys yesterday and then I found them under my bed.

Včera som celý deň hľadal kľúče a potom som ich našiel pod posteľou.

 

A poznáš výraz FIND OUT?

FIND OUT – zistiť, odhaliť

  • found out that he lied to me.

Zistil som, že mi klamal.

 

  • He found out my number on the web.

Zistil moje číslo na webe.

 

  • Liars risk being found out.

Klamári riskujú že budú odhalení.

 

 Good luck and I hope you find your way how to use these confusing words 🙂