• Present Perfect: Všetko o predprítomnom čase

  Present Perfect: Všetko o predprítomnom čase   Present Perfect je zvyčajne študentami považovaný za čas ktorý je zložitý a sú zmätený ako a kedy ho používať. Poďme sa pozrieť ako na predprítomný čas, tak aby sme ho mohli používať s Viac ...

 • Past simple tense

  Ako všetky časy aj minulý čas delíme na minulý čas jednoduchý a minulý čas priebehový. Pozrime sa na minulý čas jednoduchý.   Používame ho keď sa niečo začalo aj skončilo v minulosti. Tvorba času nie je zložitá.   Príklad s pravidelným slovesom: Viac ...

 • Past tense Irregular verbs 1

  Slovesá delíme na pravidelné a nepravidelné. Nepravidelné slovesá sú typické tým, že v minulom čase majú iný tvar. Bohužiaľ, treba si ich pravidelným používaním  zapamätať.  Avšak i tieto slovesá môžeme rozdeliť do určitých kategórií pre rýchlejšie zvládnutie.  Môžeme si to ukázať na príklade Viac ...

 • Past tense Irregular verbs 2

  Ďalšou kategóriou nepravidelných slovies (irregular verbs) sú slovesá ktoré sú v prítomnom aj minulom čase isté.   Niektoré zo slovies: Cost: stáť ( cena) prítomný aj minulý čas. Pč. New Audi costs a fortune! Nové Audi stojí balík. ( costs-s vyjadruje 3 osobu prítomný Viac ...

 • Past tense Irregular verbs 3

  Asi najmenej obľúbená kategória nepravidelných slovies (irregular verbs) je skupina kde slovesá v prítomnom a minulom čase majú úplne odlišný tvar.   Go: ísť Minulý čas: Went Pč: I go to the work every day. Každý deň chodím do práce. Mč: We went to the Viac ...

 • Regular Verbs-Past Tense

  Minulý čas, strašiak každého študenta.  Asi i ty často váhaš, ktoré sloveso je pravidelné a ktoré nepravidelné a to v tej minulosti povedať. Začnime s tými ľahšími, a to pravidelnými slovesami.   Ak chcem niečo vyjadriť v minulom čase, v kladnej vete vždy musíme dať sloveso do minulého tvaru. Viac ...