Ďalšou kategóriou nepravidelných slovies (irregular verbs) sú slovesá ktoré sú v prítomnom aj minulom čase isté.

 

Niektoré zo slovies:

  • Cost: stáť ( cena) prítomný aj minulý čas.

Pč. New Audi costs a fortune! Nové Audi stojí balík. ( costs-s vyjadruje 3 osobu prítomný čas)

Mč. It cost me 1000 Euro 5 years ago! Pred piatimi rokmi ma to stálo 1000 Euro.

 

  • Cut: strihať, rezať, krájať  prítomný aj minulý čas.

Pč. Can you cut my hair? Môžeš ma ostrihať?

Mč: Did you cut your hair? Ostrihal si si vlasy?

 

  • Hurt: bolieť prítomný aj minulý čas

Pč: My tummy hurts. Bolí ma bruško.

Mč. I cut my finger. It hurt. Porezal som si prst. Bolelo to.

 

Viacej slovies z tejto kategórie: Quizlet Irregular Verbs All the same

Pre slovesá z iných kategórií pozri Slovesá1 a Slovesá3

 

Categories