Slovesá delíme na pravidelné a nepravidelné.

Nepravidelné slovesá sú typické tým, že v minulom čase majú iný tvar. Bohužiaľ, treba si ich pravidelným používaním  zapamätať. 

Avšak i tieto slovesá môžeme rozdeliť do určitých kategórií pre rýchlejšie zvládnutie. 

Môžeme si to ukázať na príklade slovies , ktoré sa v minulom čase končia koncovkou -UGHT.

Pre pravidelné slovesá pozri: Past Tense Minulý Čas

 

  • Teach : učiť , vyučovať. Minulý čas: Taught

Prít. Čas:  I teach English language.  Vyučujem anglický jazyk.

Min. čas: He taught me how  to whistle.  Naučil ma ako pískať.

 

  • Buy:kúpiť. Minulý čas: Bought

Pč:  I always buy something what I don´t need. Vždy kúpim niečo čo nepotrebujem.

Mč: Yesterday I bought a new T-shirt. Včera som si kúpil nové tričko.

 

Ďalší typ slovies, ktorý sa celkom dobre pamätá, sú slovesá kde sa hláska I mení na hlásku A.

  • Sing: spievať, Minulý čas: Sang

Pč: He never sings. On nikdy nespieva.

Mč:sang the song for the first time. Spieval som pieseň po prvý raz.

 

  • Drink: piť , minulý čas: Drank

Pč: Do you drink tequilla? Piješ teqilu?

Mč: We drank half of the bottle. Vypili sme pol fľaše.

 

Pre viacej slovies v kategórii –ought a –i/a klikni naQuizlet Irregular Verbs OUGHT+I-A-U a precvič si nové slovíčka.

Categories