Asi najmenej obľúbená kategória nepravidelných slovies (irregular verbs) je skupina kde slovesá v prítomnom a minulom čase majú úplne odlišný tvar.

 

  • Go: ísť Minulý čas: Went

Pč:go to the work every day. Každý deň chodím do práce.

Mč: We went to the cinema. Išli sme do kina.

 

  • Fly: lietať Minulý čas: Flew

Pč: How often do you fly? Ako často lietaš?

Mč: Last year I flew abroad twice a month. Minulý rok som lietal do zahraničia dva krát mesačne.

 

  • See: vidieť Minulý čas: Saw

Pč: Can you see our friends? Vidíš našich priateľov?

Mč:  saw you at the party. Videl som ťa na party.

 

I keď slovesá v tejto kategórii je ťažšie si pamätať, zvyčajne sú to slovesá , ktoré bežne používame ako napr. vidieť, ísť, zlomiť, dať, jesť , vstať a iné.

Preto moja rada ako tieto slová dostať do hlavy je  jednoduchá:

rozprávať a používať ich čo najčastejšie!

 

Viacej slovies v tejto kategórii: Quizlet Irregular Verbs All different

Vysvetlenie k iným kategóriám nepravidelných slovies nájdeš na: Slovesá1 a Slovesá2

Categories