Minulý čas, strašiak každého študenta.  Asi i ty často váhaš, ktoré sloveso je pravidelné a ktoré nepravidelné a to v tej minulosti povedať. Začnime s tými ľahšími, a to pravidelnými slovesami.

 

Ak chcem niečo vyjadriť v minulom čase, v kladnej vete vždy musíme dať sloveso do minulého tvaru.

Slovesá sa rozdeľujú na PRAVIDELNÉ  (Regular Verbs)  a NEPRAVIDELNÉ (Irregular Verbs).

 

Pravidelné slovesá

Tvar pravidelných slovies v minulom čase sa tvorí tak, že k neurčitku slovesa pridáme koncovku ED.

Sloveso + ED

Play = Played

Work = Worked

Jump = Jumped

 

Vo vete to vyzerá asi takto:

John played football yesterday.

worked there three years ago.

When I was little, I played rugby.

Yesterday I finally relaxed!

He jumped over the fence into the garden.

A ako poznáš ktoré sloveso je pravidelné a ktoré nepravidelné? Máš pár možností:

  1. Naučiť sa všetky nepravidelné slovesá a ostatné sú pravidelné
  2. Naučiť sa všetky pravidelné slovesá  ?
  3. Všímať si slovesá ktoré často používaš, akú majú koncovku a prirodzene si ich utriediť. Na konci tohto článku si môžeš stiahnuť list s najbežnejšími pravidelnými slovesami.
  4. Tip na záchranu: ak si nevieš spomenúť aký je tvar nepravidelného slovesa v minulom čase, skús pridať koncovku ED a možno to vyjde!

A čo tak naučiť sa každý týždeň napr. 3 pravidelné a 3 nepravidelné slovesá?

Spolu 6 slov za týždeň, to nie veľa, však? Ale za mesiac je to 24 slov a za rok 288 slov! A to je už rozdiel. Stačí si dať pripomienku do mobilu so slovíčkom, napísať slovo na stick note a prilepiť na ľadničku alebo iné miesto kam často chodíš, napr. WC je ideálne. ?  Držím palce, Good Luck!

Link na precvičenie slovies, slovesá A-C.