Dať výpoveď alebo byť vyhodený z práce –  trochu rozdiel, že?

Pre správne použitie slov pokračuj v čítaní…

 

To FIRE somebody :  vyhodiť z práce,  ukončiť so zamestnancom pracovný pomer

Joan got fired from her first job.

Joan bola vyhodená z jej prvej práce.

Samuel is responsible for hiring and firing.

Samuel má na starosti najímanie a prepúšťanie ľudí.

To QUIT : odísť z práce ( ja sám, je to moje rozhodnutie) , dať výpoveď

If you don´t pay me, I will quit.

Ak mi nezaplatíš, odídem.

I´ve decided to quit as a manager of the project.

Rozhodol som sa zanechať ( odísť) pozíciu manažéra projektu.