O tom akú skvelú, alebo hroznú  prácu máme, čo sme dnes robili v práci, a koľko práce máme rozprávame všetci skoro každý deň.

 Ale ako to je v angličtine, a kedy použiť  slovo Job a kedy slovo Work?

 

WORK:  je to sloveso aj podstatné meno

 

1: work ( podstatné meno) práca

  • Nepočitateľné podstatné meno ( nebude mať pred sebou člen ani množné číslo) a referuje na aktivity, snahu.

 

I have a lot of work. Mám veľa práce.

I´m still looking for work. Stále hľadám prácu.

 

2: work ( sloveso) pracovať

I´ve worked here for 3 years. Pracujem tu tri roky.

I work with John. Pracujem s Johnom.

I work on improving my language skills. Pracujem na zlepšení mojich jazykových schopností.

I work at/ for Telecom. Pracujem pre Telecom.

  • Work at/ for + firma, organizácia
  • Work on + projekt , úloha
  • Work with + ľudia a veci

 

3: Work v zmysle miesta , firmy, kde vykonávate vaše povolanie

We go to work by train. Chodíme do práce vlakom.

I always leave work at 5pm. Vždy odchádzam z práce o piatej.

 

JOB:  platená práca ktorú vykonávaš

 

1:  ( počitateľné podstatné meno, tj. vždy má pred sebou člen) a referuje na špecifickú rolu alebo pozíciu. Synonymá – profession, occupation

I love my job.  And what about you? Ja milujem moju prácu, a čo ty?

I´ve found a job as a driver. Našiel som si prácu ako vodič.

Being a doctor is a demanding job. Byť doktorom je náročná práca.

 

2:  slovo Job používame tiež keď hovoríme o malých úlohách alebo častiach práce.

You did a good job! Odviedol si skvelú prácu!

 

Job môže byť:

Part- time : na čiastočný úväzok, brigáda

Full-time: na plný úväzok

Demanding: náročná

Lucrative: lukratívna

Rewarding or fulfilling: naplňujúca

 

Ak si hľadám prácu – I look for a job, ak pošlem CV alebo žiadosť – I apply for a job.

And what about you? Do you like your job? What is your dream job?

Categories