Opäť dve slová, ktoré majú v slovenčine podobný význam a študentom sa často pletú. 

 

  • Invent:  vynájsť, objaviť.  Používame keď je niečo objavené, vynájdené , vytvorené na základe výskumu, skúmania, práce – čiže nie náhodne.

Thomas Edison invented the light bulb.

Thomas Edison vynašiel žiarovku.

Who invented the wheel?

Kto vynašiel koleso?

  • Discover:  objaviť, odhaliť, zistiť, nájsť. Používame keď je niečo objavené, nájdené či odhalené náhodne, nie cielene, nie je to výsledok výskumu alebo úsilia.

She said that Columbus discovered America.

Povedala, že Kolumbus objavil Ameriku.

discovered that speaking Spanish  was quite easy.

Zistil som, že hovoriť španielsky bolo celkom jednoduché.