You know that situation when someone says „I´m sorry“  and you don´t know what to say?

Here are some handy phrases.

 

 1. That´s all right. To je v poriadku.
 2. Apology accepted. Ospravedlnenie sa prijíma.
 3. Never mind. Nevadí.
 4. No problem! Bez problémov.
 5. Don´t apologize. Neospravedlňuj sa.
 6. Please don´t let it happen again. Prosím ťa, nech sa to znovu neopakuje.
 7. It doesn´t matter. Na to nezáleží.
 8. It´s fine. Je to v pohode.
 9. Don´t worry about it. Netráp sa tým.
 10. No worries. Bez problémov/starostí.
 11. Don´t mention it. Nespomínaj to.
 12. No harm done. Nič sa nestalo. (doslovne nebola spôsobená žiadna škoda)
 13. It´s ok. Je to ok.
 14. Forget about it. Zabudni na to.
 15. I quite understand. Celkom rozumiem/chápem.
 16. You couldn´t help it. Nemôžeš za to.

 

I´m sorry about it.

Don´t worry about it. No harm done.

Naozaj ma to mrzí. 

Nič si z toho nerob, nič sa nestalo.

 

I´m sorry about what I have said.

Apology accepted. Forget about it.

Mrzí ma čo som povedal.

Ospravedlnenie sa prijíma. Zabudni na to.

 

I´m so sorry you didn´t get that job.

It doesn´t matter anymore. It´s fine. I´ve got a new one.

Tak ma to mrzí , že si nedostal tú prácu. 

Už na to nezáleží, je to v pohode. Mám novú prácu.