There are more ways how to thank to somebody.

Let´s look at top 10.

 

  1. No problem . Bez problémov.
  2. You are welcome . Nech sa páči.
  3. Not at all . Nie je začo.
  4. You bet! Trefil si to.
  5. My pleasure. Moje potešenie.
  6. You got it! Máš to!
  7. Happy to help. Rád pomôžem.
  8. Of course. Samozrejme.
  9. Anytime. Kedykoľvek
  10. Sure thing. Jasná vec.

 

I really appreciate your help.

No problem. Anytime. 

Vážne si cením tvojej pomoci.

Bez problémov. Kedykoľvek.

 

Thanks for letting me know.

Sure thing. I´m happy to help.

Ďakujem, že mi dal vedieť.

Jasnačka. Rád pomôžem.

 

Thank you. The meal was delicious.

You are welcome.

Ďakujeme. Jedlo bolo skvelé. 

Nech sa páči.