Rozdiel medzi A LITTLE a LITTLE

 

A LITTLE: nejaký, malý, používame v pozitívnom zmysle

I saved a little money for summer holiday.

Ušetril som trochu peňazí na letnú dovolenku. .

 

LITTLE: nie veľa, skoro nič, používame v negatívnom zmysle.

I have little money to next pay.

Mám málo (nie veľa) peňazí do ďalšej výplaty. 

 

! A LITTLE a LITTLE sa  používajú  s nepočitateľnými podstatnými menami.

 

Pre použitie s počitateľnými podstatnými menami pozri A few or Few .

Categories