Kedy a ako správne použiť slovo Fewer a Less?

Obe slová majú podobný význam: menej. 

 

FEWER: používame ak hovoríme o veciach alebo ľudoch v množnom čísle.

(fewer je vystupňované slovo few-málo, fewer-menej, fewest-najmenej)

 

Due to bad weather, there seems to be fewer tourists this year. 

Zdá sa, že kvôli zlému počasiu je to tento rok menej turistov.

 

LESS: používame s vecami, ktoré sú nepočitateľné a nemajú množné číslo.

(tekutiny, peniaze, abstraktné veci, jednoducho veci, ktoré sa nedajú fyzicky spočítať)

We made less money than in  past two years.

Zarobili sme menej peňazí, ako za dva posledné roky. 

Porovnanie:

I told him to drink less wine and smoke fewer cigarettes.

Povedal som mu, aby pil menej vína ( nepočitateľné) a fajčil menej cigariet (počitateľné).

Categories