• How are you?

  There are many ways how to ask “ How are you“.  Let´s see 1O popular ways and possible answers.    Existuje veľa spôsobov ako sa spýtať “ Ako sa máš“. Pozrime sa na 10 obľúbených spôsobov a možné odpovede.   Viac ...

 • Past simple tense

  Ako všetky časy aj minulý čas delíme na minulý čas jednoduchý a minulý čas priebehový. Pozrime sa na minulý čas jednoduchý.   Používame ho keď sa niečo začalo aj skončilo v minulosti. Tvorba času nie je zložitá.   Príklad s pravidelným slovesom: Viac ...

 • Past tense Irregular verbs 1

  Slovesá delíme na pravidelné a nepravidelné. Nepravidelné slovesá sú typické tým, že v minulom čase majú iný tvar. Bohužiaľ, treba si ich pravidelným používaním  zapamätať.  Avšak i tieto slovesá môžeme rozdeliť do určitých kategórií pre rýchlejšie zvládnutie.  Môžeme si to ukázať na príklade Viac ...

 • Past tense Irregular verbs 2

  Ďalšou kategóriou nepravidelných slovies (irregular verbs) sú slovesá ktoré sú v prítomnom aj minulom čase isté.   Niektoré zo slovies: Cost: stáť ( cena) prítomný aj minulý čas. Pč. New Audi costs a fortune! Nové Audi stojí balík. ( costs-s vyjadruje 3 osobu prítomný Viac ...

 • Past tense Irregular verbs 3

  Asi najmenej obľúbená kategória nepravidelných slovies (irregular verbs) je skupina kde slovesá v prítomnom a minulom čase majú úplne odlišný tvar.   Go: ísť Minulý čas: Went Pč: I go to the work every day. Každý deň chodím do práce. Mč: We went to the Viac ...

 • Asking for a favour

  What phrases we can use when we ask somebody else for a favour?  Aké frázy môžeme použiť keď niekoho žiadame o službu, pomoc či radu?  COULD YOU PLEASE + VERB   Could you please send me that report?  Mohol by Viac ...

 • Too or So?

  Kedy správne použiť TOO a SO?    TOO: príliš. Používa sa ako negatívny výraz, vždy pred prídavným menom alebo príslovkou, nie podstatným menom. (ak použije TOO na konci vety, znamená to TIEŽ. Napr. I like chocolate, too. Ja taktiež (tiež) Viac ...

 • Are you a party pooper?

  Konečne je to tu! Víkend a čas zabaviť sa a roztočiť to vo víre nočného života:-).    Ukážme si zopár výrazov spojených s nočným životom …. PARTY ANIMAL: ak si party animal, si stvorený pre nočný život, žiadna párty sa Viac ...

 • To have a sweet tooth

  Asi to poznáme všetci, ten pocit keď máme na niečo chuť, i keď sme nedávno jedli.  Zvyčajne na niečo sladké.  Nezáleží na tom , či je ráno alebo polnoc, ten pocit že by si si dal niečo pod zub ťa  prinúti Viac ...

 • Holiday or Vacation

  Obe slová sú podobné, znamenajú voľno, dovolenka, prázdniny. Avšak sú určité rozdiely v ich používaní.     Christmans is my favourite holiday. Vianoce sú môj obľúbený sviatok.   I took vacation two months ago. Pred dvomi mesiacmi som mal dovolenku.   Where Viac ...