Kedy správne použiť TOO a SO? 

 

TOO: príliš. Používa sa ako negatívny výraz, vždy pred prídavným menom alebo príslovkou, nie podstatným menom.

(ak použije TOO na konci vety, znamená to TIEŽ. Napr. I like chocolate, too. Ja taktiež (tiež) mám rád čokoládu)

 

Výnimky, ktoré sa používajú v pozitívnom zmysle: too funny a too kind.

 

He is too agresive. 

On je príliš agresívny.

They drink too much. 

Oni pijú príliš veľa.

I´ve always been too sensitive. 

Vždy som bola príliš citlivá. 

SO: tak – zvýrazňuje, zveličuje, zdôrazňuje prídavné meno alebo príslovku pred ktorou stojí.

You are so cute.

Ty si tak roztomilý.

Hong Kong is so expensive. 

Hong Kong je tak drahý. 

Your house is so cool.  Nie! It is so cool house. (nie podstatné meno)

Tvoj dom je tak super.

Na precvičenie:-)

 

Trochu uletená pesnička TOO Original

Pesnička SO big

 

Categories