Používaš pri rozprávaní fráze so slovíčkom can ´ t?

Nie? Pozri si zopár príkladov ako na to.

 • I can´t take it anymore! Už to viacej nevydržím, neznesiem

Bratislava is so noisy. I can´t take it anymore! I´m going to move.

Bratislava je taká hlučná. Už to viacej neznesiem. Idem sa odsťahovať.

 

 

 • I can´t handle it  Nezvládam to

This job is really stressful, I can´t handle it. I decided to quit.

Táto práca je veľmi stresujúca. Nezvládam to. Rozhodol som sa dať výpoveď.

 

 

 • I can´t tell Neviem, nemôžem povedať / nemám jasné stanovisko/

What would you do if you were me? I can´t tell, I´ve never done it.

Čo by si robil na mojom mieste? Neviem, nikdy som to nerobil.

 

 

 • I can´t wait  Neviem sa dočkať

I can´t wait to go on the holiday. I deserve it.

Neviem sa dočkať kedy pôjdem na dovolenku. Zaslúžim si to.

 

 

 • I can´t get enough of Neviem sa nabažiť

I can´t get enough of chocolate. I´m chocoholic.

Neviem sa nabažiť čokolády. Som závislý na čokoláde.

 

 

 • I can´t thank you enough for Neviem ako sa ti dostatočne poďakovať za

I can´t thank you enough for your help and support. I don´t know what I would do without you.

Neviem sa ti dostatočne poďakovať za tvoju pomoc a podporu. Neviem čo by som robil bez teba.

 

 

 • I can´t help it Nemôžem (si) pomôcť

My mother-in-law is nice, but I can´t help it, I just don´t like her.

Moja svokra je milá, ale nemôžem si pomôcť, jednoducho ju nemám rád.

 

 

 • I can´t stand Nemôžem vystáť, zniesť

I can´t stand people smoking next to me. It is driving me crazy.

Nemôžem vystáť ľudí ktorí pri mne fajčia. Strašne ma to rozčuľuje.

 

 

 • I can´t afford Nemôžem si dovoliť (finančne)

We would like to buy a house, but at the moment, we can´t afford it.

Chceli by sme si kúpiť dom, ale momentálne si to nemôžeme dovoliť.

 

 

 • I can´t be bothered Neunúvam sa.. (keď sa ti niečo nechce, pretože si unavený, lenivý, nemáš náladu, alebo to nie je dôležité)

A: Have you sent that report yet?

B: No, I can´t be bothered. Anyway, he isn´t here today.

A: Poslal si už tú správu?

B: Nie, Neunúvam sa (je mi to jedno). I tak tu dnes nie je.

 

 

 • I can´t think straight Neviem sa sústrediť

OMG, it´s so hot today, I can´t think straight at all.

Panebože, dnes je tak teplo, vôbec sa neviem sústrediť.

 

A nielen pre rockových fanúšikov, song od Rolling Stones: I CAN´T Get No Satisfaction