GOOD JOB!

Skvelá práca!

Známa fráza, a tu je zoznam podobných fráz, ktoré môžeme použiť na povzbudenie či pochvalu.

 

 1. Very nice! Veľmi dobre.
 2. Beautiful work! Skvelá práca.
 3. Right on! Presne tak.
 4. That´s great! To je super.
 5. What an creative idea! Aká tvorivá myšlienka.
 6. Fabulous! Úžasné.
 7. Perfect! Perfektné.
 8. Great work! Dobrá práca.
 9. Terrific! Skvelé.
 10. I couldn´t do it better myself! Sám by som to neurobil lepšie.
 11. Lovely! Nádherné.
 12. You are doing great! Ide ti to skvelo.
 13. Now you have it! Už si na to prišiel.
 14. Beyond cool! Super skvelé.
 15. Fantastic! Fantastické.
 16. Exactly right! Presne takto.
 17. Good thinking! Ideš na to dobre.
 18. That was first class work! Prvotriedna práca.
 19. You´re right! Máš pravdu.
 20. Sensational! Neskutočné.