Poznáš tieto slová?

Ako sa povedia po anglicky a poznáš ich správny spelling? 

Správne odpovede nájdeš na konci článku.

Odpovede:

Hroch: HIPPOPOTAMUS

Ježko: HEDGEHOG

Kreslo: ARMCHAIR

Prevodovka: GEARBOX

Sused: NEIGHBOUR

Káčatko: DUCKLING

Kvetináč: FLOWER POT

Obväz: BANDAGE

 

Categories