„Galway Girl“ nahral Ed Sheeran v spolupráci s írskou folkovou kapelou Beoga.

Keďže podľa nahrávacej spoločnosti folk nie je „cool“, Ed Sheeran musel bojovať za zaradenie songu na jeho album Single.

„Galway Girl“ sa stala treťou najhranejšou pesničkou na Spotify. 

 

BEAT: biť, rozbíjať, udierať, tĺcť, klepať  (neprav. sloveso: beat- beat- beaten)

She always beats me at cards.

Vždy ma porazí v kartách. 

 

Germany beat France (by) 4-1.

Nemecko porazilo Franúzsko 4-1. 

 

It made a loud noise when they beat the drum.

Urobilo to veľký hluk keď udreli do bubnov. 

 

BEAT: extrémne unavený ( prídavné meno)

I was a long day, I´m beat, I´m going to bed.

Bol to dlhý deň, som unavený, idem spať.

 

BEAT: tlkot, buchot (podstatné meno)

The drum comes in on the fourth beat.

Bubon ide na štvrtý úder. 

 

BEAT the egg: rozbiť vajíčko

Beat the egg and add it to bowl.

Rozbi vajíčko a pridaj ho do misky. 

 

Text: Doplň

BEAT, TOOK, CHATTED, SWEAR, STOOL. RIDING, OUTSTAYED

She played the fiddle in an Irish band
But she fell in love with an English man
Kissed her on the neck and then I …………. her by the hand
Said, „Baby, I just want to dance“

I met her on Grafton street right outside of the bar
She shared a cigarette with me while her brother played the guitar
She asked me what does it mean the Gaelic ink on your arm?
Said it was one of my friend’s songs do you want to drink on?

She took Jamie as a chaser, Jack for the fun
She got Arthur on the table, with Johnny ………….. as shot gun
…………….. some more, one more drink at the bar
Then put Van on the jukebox, got up to dance, you know

She played the fiddle in an Irish band
But she fell in love with an English man
Kissed her on the neck and then I took her by the hand
Said, „Baby, I just want to dance“

With my pretty little Galway Girl
You’re my pretty little Galway Girl

You know she beat me at darts and then she beat me at pool
And then she kissed me like there was nobody else in the room
As last orders were called, was when she stood on the ……………
After dancing to Cèilidh, singing to trad tunes
I never heard Carrickfergus ever sung so sweet
Acapella in the bar using her feet for a………………..
Oh I could have that voice playing on repeat for a week
And in this packed out room, swear she was singing to me, you know

She played the fiddle in an Irish band
But she fell in love with an English man
Kissed her on the neck and then I took her by the hand
Said, „Baby, I just want to dance“

My pretty little Galway girl
My my my my my my my Galway girl
My my my my my my my Galway girl
My my my my my my my Galway girl

Now we’ve …………….. our welcome and it’s closing time
I was holding her hand, her hand was holding mine
Our coats both smell of smoke, whisky and wine
As we fill up our lungs with the cold air of the night

I walked her home then she took me inside
Finish some Doritos and another bottle of wine
I ………….. I’m going to put you in a song that I write
About a Galway girl and a perfect night

She played the fiddle in an Irish band
But she fell in love with an English man
Kissed her on the neck and then I took her by the hand
Said, „Baby, I just want to dance“

My pretty little Galway girl
My my my my my my my Galway girl
My my my my my my my Galway girl
My my my my my my my Galway girl

 

Voľný preklad do slovenčiny:

Hrala na husle v írskej skupine,

Ale zamilovala sa do Angličana

Pobozkal som ju na krk a zobral ju za ruku

Povedal som: “Zlato, chcem iba tancovať“

Stretol som ju pred barom na Graftonské ulici

Rozdelila sa so mnou o cigaretu, zatiaľ čo jej brat hral na gitaru

Spýtal sa, čo znamená to galské tetovanie na mojej ruke

Povedal som, že to je jedna z pesničiek môjho kamaráta, chceš sa napiť?

Jamieho si dala ako keby ju prenasledoval, Jacka len tak zo zábavy

Arthura dostala na stôl a s Johnym sa rútila ako brokovnica

Rozprávali sme sa ešte viacej, ďalší drink na bare

Na jukeboxe pustili Van a išli sme tancovať

 

Viete, hrala na husle v írskej skupine,

Ale zamilovala sa do Angličana

Pobozkal som ju na krk a potom zobral za ruku

Povedal som: “Zlato, chcem iba tancovať“

So svojou krásne malou babou z Galway

Ty si moja pekná baba z Galway.

Viete, porazila ma v šipkách a potom aj v biliarde

A pobozkala ma, ako keby v miestnosti nebol nikto iný.

Keď sa prijímali posledné objednávky, stála na stoličke

Po tanci až k Ceilidh, si spievala tradičné pesničky

Nikdy som nepočul tak sladko zaspievaný Carrickfergus

A kapela v bare, používala nohy na udanie tempa

Ten hlas by som mohol počúvať bez prestávky celý týždeň

Prisahal by som, že v tej preplnenej miestnosti spievala iba pre mňa.

Viete, hrala na husle v írskej skupine,

Ale zamilovala sa do Angličana

Pobozkal som ju na krk a potom zobral za ruku

Povedal som: “Zlato, chcem iba tancovať“

Moja pekná baba z Galway

Moja, moja, moja, moja, moja baba z Galway.

Moja, moja, moja, moja, moja baba z Galway.

Moja, moja, moja, moja, moja baba z Galway.

Zdržali sme príliš dlho až do zatváracej doby

Držal som ju za ruku a tá jej držala moju

Oba naše kabáty nasiakli dymom, whisky a vínom

Naše pľúca sa plnili chladným vzduchom noci

Doprovodil som ju domov a ona ma pozvala dovnútra

Aby sme dojedli Doritos a dopili ďalšiu fľašu vína

Prisahám, že o tebe napíšem pesničku

O babe z Galway a dokonalej noci

Hrala na husle v írskej skupine,

Ale zamilovala sa do Angličana

Pobozkal som ju na krk a potom zobral za ruku

Povedal som: “Zlato, chcem iba tancovať“

Moja pekná baba z Galway

Moja, moja, moja, moja, moja baba z Galway.

Moja, moja, moja, moja, moja baba z Galway.

Moja, moja, moja, moja, moja baba z Galway.

Pre viacej songov pozri napríklad Human by Rag´n´Bone Man.