Song od austrálskej speváčky SIA s kontroverzným videoklipom.

 

CONQUER: podrobiť si, podmaniť si, premôcť, dobyť, získať (prav. sloveso: conquer, conquered, conquered)

The Spanish conquered the New World in the 16th century.

Španieli dobyli nový svet v 16-tom storočí.

 

FIGHT: bojovať, zápasiť, viesť boj (neprav. sloveso: fight-fought-fought)

The boys were fighting in the playground.

Chlapci sa bili na ihrisku. 

 

BLADE: čepeľ, ostrie, žiletka (podstatné meno)

The blade on my scissors is not very sharp.

Ostrie na mojich nožniciach nie je veľmi ostré.

 

Text: doplň

LIFE, ME, MIGHT, THOUGHT, WEAPONS, FAST, DUST, FLAGS

And another one bites the ……………….
Oh why can I not conquer love?
And I might have ………………..  that we were one
Wanted to fight this war without ………………

And I wanted it, I wanted it bad
But there were so many red ………….
Now another one bites the dust
Yeah, let’s be clear, I’ll trust no one

You did not break ………..
I’m still fighting for peace

Well, I’ve got thick skin and an elastic heart,
But your blade—it might be too sharp
I’m like a rubber band until you pull too hard,
Yeah, I may snap and I move ……………
But you won’t see me fall apart
‚Cause I’ve got an elastic heart

I’ve got an elastic heart
Yeah, I’ve got an elastic heart

And I will stay up through the night
And let’s be clear, won’t close my eyes
And I know that I can survive
I’ll walk through fire to save my life

And I want it, I want my ……….. so bad
I’m doing everything I can
Then another one bites the dust
It’s hard to lose a chosen one

You did not break me
(You did not break me, no)
I’m still fighting for peace

Well, I’ve got thick skin and an elastic heart,
But your blade—it might be too sharp
I’m like a rubber band until you pull too hard,
Yeah, I may snap and I move fast
But you won’t see me fall apart
‚Cause I’ve got an elastic heart

Oh oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh
Oh oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh

[2x:]
Well, I’ve got thick skin and an elastic heart,
But your blade—it …………….be too sharp
I’m like a rubber band until you pull too hard,
Yeah, I may snap and I move fast
But you won’t see me fall apart
‚Cause I’ve got an elastic heart

I’ve got an elastic heart

 

Voľný preklad do slovenčiny:

A zomrel ďalší,

Ale prečo nemôžem premôcť lásku?

Mohla som byť tá pravá,

Chcieť vyhrať vojnu bez zbraní,

Ja som to tak chcela, tak veľmi chcela

Ale malo ma to varovať

Teraz zomrel ďalší,

A buďme k sebe úprimný, už nikomu neverím

 

Nezlomil si ma

Stále bojujem za mier

 

Mám hrošiu kožu a elastické srdce

Ale tvoja čepeľ je možno moc ostrá

Som ako gumička, pokiaľ príliš nezatiahneš

Ale môžem prasknúť a pohybujem sa rýchlo

 

Neuvidíš ako sa rozpadám

Pretože mám elastické srdce

 

Mám elastické srdce

Áno, mám elastické srdce

A zostanem hore celú noc

Áno, buďme k sebe úprimný, nezavriem oči

Dobre viem, že môžem prežiť

Prešla som ohňom aby som mohla ďalej žiť

A chcem ho, chcem svoj život strašne moc

Robím všetko, čo je v mojich silách

Náhle zomrel ďalší,

Je ťažké stratiť vyvoleného

Nezlomil si ma

Stále bojujem za mier

Mám hrošiu kožu a elastické srdce

Ale tvoja čepeľ je možno moc ostrá

Som ako gumička, pokiaľ príliš nezatiahneš

Ale mohla by som prasknúť, keď sa veľmi priblížim

Neuvidíš ako sa rozpadám

Pretože mám elastické srdce

Mám hrošiu kožu a elastické srdce

Ale tvoja čepeľ je možno moc ostrá

Som ako gumička, pokiaľ príliš nezatiahneš

Ale mohla by som prasknúť, keď sa veľmi priblížim

Neuvidíš ako sa rozpadám

Pretože mám elastické srdce

Mám elastické srdce

 

Pre viacej pesničiek pozri napríklad Believer by Imagine Dragoons