Americké duo Twenty One Pilots vydalo single „Stressed Out“ v ich štvrtom albume Blurryface v novembri 2015.

 

INSECURE: neistý, vratký, nie bezpečný, nepevný (prídavné meno)

He is very shy and insecure child.

On je veľmi hanblivé a neisté dieťa. 

 

SHRINK: skrčiť sa, schúliť sa, zmenšiť sa, zatiahnuť sa (neprav. sloveso: shrink-shrank-shrunk)

My sweater shrank in the wash.

Môj sveter sa mi scvrkol v pračke. 

 

PRETEND: predstierať, obiť si nárok na niečo (prav. sloveso: pretend-pretended-pretended)

The girl pretends to be a princess.

Dievčatko predstiera že je princezná. 

 

Doplň: Text

SANG, LATTER, CHORDS, PRETEND, SHRINK, OUTER, CREEK, SELL

 

I wish I found some better sounds no one’s ever heard
I wish I had a better voice that sang some better words
I wish I found some………………. in an order that is new
I wish I didn’t have to rhyme every time I sang

I was told when I get older all my fears would ………………..
But now I’m insecure and I care what people think

My name’s ‚Blurryface‘ and I care what you think
My name’s ‚Blurryface‘ and I care what you think

Wish we could turn back time, to the good old days
When our momma ……………….us to sleep but now we’re stressed out (oh)
Wish we could turn back time (oh), to the good old days (oh)
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out

We’re stressed out

Sometimes a certain smell will take me back to when I was young
How come I’m never able to identify where it’s coming from
I’d make a candle out of it if I ever found it
Try to …………… it, never sell out of it, I’d probably only sell one

It’d be to my brother, ‚cause we have the same nose
Same clothes homegrown a stone’s throw from a …………………we used to roam
But it would remind us of when nothing really mattered
Out of student loans and tree-house homes we all would take the…………………..

My name’s ‚Blurryface‘ and I care what you think
My name’s ‚Blurryface‘ and I care what you think

Wish we could turn back time, to the good old days
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out (oh)
Wish we could turn back time (oh), to the good old days (oh)
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out

We used to play ……………….., give each other different names
We would build a rocket ship and then we’d fly it far away
Used to dream of ……………….. space but now they’re laughing at our face
Saying, „Wake up, you need to make money.“
Yeah

We used to play pretend, give each other different names
We would build a rocket ship and then we’d fly it far away
Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face
Saying, „Wake up, you need to make money.“
Yeah

Wish we could turn back time, to the good old days
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out (oh)
Wish we could turn back time (oh), to the good old days (oh)
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out

Used to play pretend, used to play pretend, bunny
We used to play pretend, wake up, you need the money
Used to play pretend, used to play pretend, bunny
We used to play pretend, wake up, you need the money
We used to play pretend, give each other different names
We would build a rocket ship and then we’d fly it far away
Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face
Saying, „Wake up, you need to make money.“
Yeah

 

Voľný preklad do slovenčiny:

Prial by som si nájsť tóny ktoré ešte nikdy nikto nepočul

Chcel by som mať lepší hlas, aby som mohol spievať lepšie slová,

Bodaj by som prišiel na to ako za sebou zoradiť akordy v úplne novom poradí

Bodaj by sa moje pesničky nemuseli rýmovať

 

Hovorili mi, že keď dospejem,

Všetky moje strachy sa rozplynú

Ale teraz som neistý a veľmi mi záleží na názoroch druhých

Volám sa „ Rozmazaná tvár“ a zaujímajú ma tvoje myšlienky

Volám sa „Rozmazaná tvár“ a tvoje myšlienky ma zaujímajú

 

Kiež by sme sa mohli vrátiť do tých starých dobrých časov

Kedy nám mamka spievala na dobrú noc,

Ale teraz sme vystresovaný

Kiež by sa mohli vrátiť do tých starých dobrých časov

Kedy nám mamka spievala na dobrú noc,

Ale teraz sme vystresovaný

Sme vystresovaný

 

Občas cítim vôňu,

Ktorá mi pripomenie detstvo,

Ako som nikdy nemohol prísť na to,

Čo takto vlastne vonia,

Ak by som na to prišiel, urobil by som z toho sviečku

Pokúšal by som sa ju predať, ale nikdy by som ju nepredal. No nakoniec by som predal asi iba jednu.

 

A to môjmu bráchovi, pretože máme istý nos

Isté handry, domov, čo by kameňom dohodil

Od potoka, kde sme sa flákali,

Ale by nám to iba pripomenulo,

Že v podstate na ničom nezáleží,

Keby sme sa mali rozhodnúť medzi študentskými pôžičkami alebo domčekom na strome,

Vybrali by sme si domček.

 

Volám sa „ Rozmazaná tvár“ a zaujímajú ma tvoje myšlienky

Volám sa „Rozmazaná tvár“ a tvoje myšlienky ma zaujímajú

 

Kiež by sme sa mohli vrátiť do tých starých dobrých časov

Kedy nám mamka spievala na dobrú noc,

Ale teraz sme vystresovaný

Kiež by sa mohli vrátiť do tých starých dobrých časov

Kedy nám mamka spievala na dobrú noc,

Ale teraz sme vystresovaný

Sme vystresovaný

 

Hrávali sme na to, čo nie sme,

Dávali si rôzne mená

Postavili by sme si kozmickú loď

A potom s ňou uleteli veľmi ďaleko,

Snívali sme o vesmíre,

Ale teraz sa nám vysmievajú do tváre,

Na ústach „ Preber sa, musíš si zarobiť“.

Hrávali sme na to, čo nie sme,

Dávali si rôzne mená

Postavili by sme si kozmickú loď

A potom s ňou uleteli veľmi ďaleko,

Snívali sme o vesmíre,

Ale teraz sa nám vysmievajú do tváre,

Na ústach „ Preber sa, potrebuješ peniaze“.

Kiež by sme sa mohli vrátiť do tých starých dobrých časov

Kedy nám mamka spievala na dobrú noc,

Ale teraz sme vystresovaný

Kiež by sa mohli vrátiť do tých starých dobrých časov

Kedy nám mamka spievala na dobrú noc,

Ale teraz sme vystresovaný

Sme vystresovaný

 

Hrávali sme si na to, čo nie sme,

Hrávali sme si na to, čo nie sme, peniaze

Hrávali sme na to, čo nie sme „preber sa!

Potrebuješ si zarobiť“

Hrávali sme si na to, čo nie sme,

Hrávali sme si na to, čo nie sme, peniaze

Hrávali sme na to, čo nie sme „preber sa!

Potrebuješ si zarobiť“

Hrávali sme na to, čo nie sme,

Dávali si rôzne mená

Postavili by sme si kozmickú loď

A potom s ňou uleteli veľmi ďaleko,

Snívali sme o vesmíre,

Ale teraz sa nám vysmievajú do tváre,

Na ústach „ Preber sa, potrebuješ peniaze“.

Pre viacej songov pozri 7 years by Lukas Graham