Chcel si niekedy niečo tak veľmi, že by si bol schopný pre to urobiť čokoľvek?

Niečo, po čom veľmi túžiš a stále o tom rozprávaš?

 

Ako to povedať po anglicky? Použi slovné spojenie DYING TO: po niečom veľmi túžiť, priať si.

A keď sa to podarí? Môžeš povedať – A DREAM COME TRUE: sen sa stal skutočnosťou.

 

I´m dying to get that job in USA.  Veľmi chcem dostať tú prácu v štátoch.

If so, a dream come true.  Ak áno, splní sa mi sen. ( môj sen sa stane skutočnosťou)

Alebo

I´m dying to go on holiday.  Túžim ísť na dovolenku.

Holiday in Thailand, it´s like a dream come trueDovolenka v Thajsku je ako splnený sen.

And what about you? What are dying to? 🙂