I miss you!

Chýbaš mi!

Si zamilovaný? Píšeš list či email? Alebo nerozumieš fráze v obľúbenej zamilovanej piesni?

10+1 iných spôsobov ako vyjadriť, že nám niekto chýba.

 

 1. I can´t wait to see you again. Nemôžem sa dočkať kedy ťa znovu uvidím.
 2. You´ve been on my mind. Myslím si na teba.
 3. When can I see you again? Kedy ťa môžem znovu vidieť?
 4. I miss you so much it hurts. Chýbaš mi tak veľa až to bolí.
 5. I´ve been thinking of you. Myslím si na teba.
 6. I hope I see you again soon. Dúfam, že ťa čoskoro uvidím.
 7. I´m counting the days until I see you again. Počítam dni kedy ťa znovu uvidím.
 8. Your picture makes me smile. Tvoja fotka mi vyčaruje úsmev na tvári.
 9. You have been running though my head all night. Si v mojich myšlienkach celú noc.
 10. I smile when I think of the time we spent together. Usmievam sa pri spomienke na čas, ktorý sme spolu strávili.
 11. I wish you were here. Bodaj by si bol/a tu.