Asking someone to repeat something.

Spýtať sa niekoho niečo zopakovať.

Nerozumeli ste? Ako sa spýtame, či to môže zopakovať? 

Bežné frázy ako poprosiť niekoho niečo zopakovať.

  1. Sorry? univerzálne slovo
  2. Pardon?
  3. Excuse me? Prepáčte?
  4. I beg your pardon? Prepáčte, /formálnejšie./
  5. Come again. Povedz ešte raz. /neformálne/.
  6. Could you repeat that, please? Môžete to zopakovať?
  7. Would you mind repeating that? Nevadilo by vám to zopakovať?
  8. Could you say again that, please? Môžete to povedať ešte raz, prosím?
  9. I didn´t catch what you said. Nezachytil som, čo ste hovorili.
  10. What did you say? Čo ste povedali?