Phrases we usually use when there is a risk of danger.

Fráze ktoré zvyčajne používame keď sa vyskytne riziko nebezpečenstva.

LOOK OUT!

WATCH OUT! 

When we give advice not to take risk:

Be careful!

Beware of …….. ( dog)