Synonyms: Verbs

Pre viacej článkov na túto tému, pozri napríklad príslovky a synonymá. 

Bežne používané slovesá ako napríklad enjoy, like, see, grow, hate, think, walk a pod. a ich synonymá. Skvelý spôsob ako si rozšíriť slovnú zásobu.