Synonyms : Adverbs

 

Pozri aj rôzne prídavné mená a ich synonymá.

Často používané príslovky ako napríklad usually, never, finally, often, sometimes atď a ich synonymá.