Peniaze v rôznych formách majú rôzne názvy.
Prehľad najbežnejších slov zaoberajúcich sa peniazmi.


Alimony: dávky na dieťa

Once we get divorced you will pay my the alimony.

Keď sa rozvedieme, budeš mi platiť prídavky na dieťa.

Loan: pôžička

I took a loan five years ago and now I´ve got a problem to pay it off.

Pred piatimi rokmi som si zobral pôžičku a teraz mám problém ju splatiť.

 Salary: výplata ( zvyčajne ročne, poprípade mesačne)

He earns a salary of 150000 Euro per year. It is very good in comparison to his peers.

Zarába 150000 Euro ročne. To je veľmi dobré v porovnaní s jeho vrstevníkmi.

Debt: dlh

I´m in red numbers. My debt has been dramatically raising .

Som v mínuse. Môj dlh sa dramaticky zvyšuje.

 Tip: sprepitné

It is common to give 10% tip to the waiter.

Je bežné dať 10% sprepitné čašníkovi.

Tax: daň

Only things you have to do is to pay tax and die.

Jediné veci ktoré musíš urobiť je platiť dane a zomrieť.

 

 Fine: pokuta, poplatok

The fine for parking outside the zone is very high.

Pokuta za parkovanie mimo zóny je veľmi vysoká.

Pocket-money: vreckové

I don´t give any pocket-money to my child. It is necessary.

Nedávam môjmu dieťaťu vreckové. Nie je to nutné.

 Pension: dôchodok

Pensions in Slovakia are very low. It is difficult to survive on it.

Dôchodky na slovensku sú veľmi nízke. Je veľmi ťažké z nich vyžiť.

Wage: mzda (zvyčajne týždenne)

Our company offers interesting weekle wage 700 Euro.

Naša firma ponúka zaujímavú týždennú mzdu 700 Euro.