Silný song od britského speváka a skladateľa Rag´n´Bone Man.

Song je z albumu Human z roku 2016.

 

BLAME: obviňovať, viniť niekoho za niečo (pravidelné sl. blamed-blamed)

Don´t blame me for this, its not my fault.

Neobviňuj ma za toto, to nie je moja chyba.

 

BEG: žobrať, žiadať, prosiť o niečo (pravidelné sl. begged-begged)

I beg you, please stop it!

Žiadam ťa, prosím prestaň!

 

SOLVE: riešiť, vyriešiť (nejaký problém) (pravidelné sl. solved-solved)

I can´t solve this, it is too difficult.

Neviem to vyriešiť, je to príliš zložité. 

 

 

 

TEXT: Doplň

LIE, CLEARER, LUCK, THINKING, LYING, LUCK

 

I’m only human
I’m only—I’m only—
I’m only human, human

Maybe I’m foolish,
Maybe I’m blind
…………………. I can see through this
And see what’s behind
Got no way to prove it
So maybe I’m …………………………..

But I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put your blame on me
Don’t put your blame on me

Take a look in the mirror
And what do you see?
Do you see it ………………..
Or are you …………………..
In what you believe?

‚Cause I’m only human after all,
You’re only human after all
Don’t put the blame on me
Don’t put your blame on me

Some people got the real problems
Some people out of……………..
Some people think I can solve them
Lord heavens above

I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put the blame on me
Don’t put the blame on me

Don’t ask my opinion,
Don’t ask me to ……………..
Then beg for forgiveness
For making you cry,
For making you cry

‚Cause I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put your blame on me,
Don’t put the blame on me

Some people got the real problems
Some people out of luck
Some people think I can solve them
Lord heavens above

I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put the blame on me
Don’t put the blame on me

I’m only human, I make mistakes
I’m only human that’s all it takes
To put the blame on me
Don’t put the blame on me

‚Cause I’m no prophet or messiah
You should go looking somewhere higher

I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put the blame on me,
Don’t put the blame on me

I’m only human, I do what I can
I’m just a man, I do what I can
Don’t put the blame on me
Don’t put your blame on me

 

Voľný preklad do slovenčiny:

Možno som pochabý, možno som slepý
Myslím, že vidím cez to a uvidíme, čo bude potom
Nie je žiadny spôsob, ako to dokázať, takže možno som slepý

Ale som len človek po tom všetkom, som len človek, po tom všetkom
Nehádž vinu na mňa

Pozri sa do zrkadla a čo vidíš
Vidíš to jasnejšie alebo veríš v klamstvo

Pretože som iba človek po tom všetkom, aj ty si len človek po tom všetkom
Nehádž vinu na mňa
Nehádž tvoju vinu na mňa

Niektorí ľudia majú skutočné problémy
Niektorí ľudia nemajú šťastie
Niektorí ľudia si myslia, že im to pomôže vyriešiť
Boh
Som len človek po tom všetkom, aj ja som len človek po tom všetkom
Nehádž vinu na mňa
Nehádž vinu na mňa

Nepýtaj sa na môj názor, nechcite aby som klamal
Potom budeš s plačom prosiť o odpustenie, budeš plakať.

Pretože som len človek po tom všetkom, som len človek ,po tom všetkom
Nehádž vinu na mňa, nehádž vinu na mňa

Niektorí ľudia majú skutočné problémy
Niektorí ľudia nemajú šťastie
Niektorí ľudia si myslia, že to môže vyriešiť
Boh
Pretože som iba človek po tom všetkom, som len človek po tom všetkom
Nehádž vinu na mňa
Nehádž vinu na mňa
Ja som iba človek a robím chyby
Som len človek a to stačí aby som bol na vine
Nehádž tvoju vinu na mňa

Nie som prorok ani mesiáš
Tých choď hľadať vyššie

Pretože som len človek po tom všetkom, som len človek po tom všetkom
Nehádž vinu na mňa, nehádž vinu na mňa
Som iba človek, robím čo môžem
Som iba chlap, robím čo môžem
Nehádž vinu na mňa
Nehádž tvoju vinu na mňa.

 

TIP! Vyskúšaj si text songu na LYRICS TRAINING. Zvoľ si obtiažnosť a môžeš súťažiť s ostatnými v rýchlosti a presnosti.