Great song. So what is it about?

Zopár fráz, text a preklad.

 

FIRED UP: extrémne nadšenie, byť zapálený pre niečo, vzplanúť. Pozor nemýliť si s frázou To be fired- byť vyhodený z práce. 

I was fired up when I traveled for the first time.

Bol som nadšený keď som cestoval po prvý raz. 

 

CHOKING: tlmiť, zúžiť, škrtiť, dusiť, zaniesť.

I was choking with a piece of fish.

Dusil som sa kúskom ryby.

 

INHIBITED: brzdený, plachý, nesmelý

All my life I was inhibited by my fears.

Celý môj život som bol brzdený mojimi strachmi.

 

 

Text: doplň do textu: ASHES, BULLETS, COULD, DOVE, LIMITED, POEMS, SHOOK, VEINS

First things first
I’mma say all the words inside my head
I’m fired up and tired of the way that things have been, oh ooh
The way that things have been, oh ooh

Second things second
Don’t you tell me what you think that I ……… be
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea, oh ooh
The master of my sea, oh ooh

I was broken from a young age
Taking my sulking to the masses
Writing my ………..for the few
That look at me, took to me, ……….. to me, feeling me
Singing from heartache from the pain
Taking my message from the veins
Speaking my lesson from the brain
Seeing the beauty through the

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain!
Oh let the…………… fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Third things third
Send a prayer to the ones up above
All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a………., oh ooh
Your spirit up above, oh ooh

I was choking in the crowd
Building my rain up in the cloud
Falling like …….. to the ground
Hoping my feelings, they would drown
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke open and rained down
And rained down, like

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain!
Oh let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Last things last
By the grace of the fire and the flames
You’re the face of the future, the blood in my…………, oh ooh
The blood in my veins, oh ooh
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, ……………..
Till it broke open and rained down
And rained down, like

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain!
Oh let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

 

Preklad: Veriaci

Takže v prvom rade
Hodlám povedať všetko to, čo mi leží na srdci
Už mám akurát tak po krk, ako žijem v poslednej dobe, oh-ooh
Ako žijem v poslednej dobe, oh-ooh

Po druhé
Vôbec mi nehovor, na čo mám a na čo nie
Ja som ten, čo stojí za kormidlom, som pánom vlastného mora, oh-ooh
Pánom vlastného mora, oh-ooh

Už od detstva som bol zlomený
Potreboval som si vybíjať frustráciu
A tak som písal svoje básničky tým, ktorý na mňa ukazovali, ktorý si ma obľúbili, ktorý mnou otriasli, cítili ma,
Ako spievam z boľavého srdca, z bolesti
Ako čítam správy zo svojich žíl
Ako sa učím hlavou
Ako vidím krásu cez…

Bolesť!
Urobila si ma, urobila si ma veriacim,
Veriacim
Bolesť!
Zlomila si ma, znovu postavila na nohy ako veriaceho, veriaceho
Bolesť!
Nechávam guľky lietať, len nech ich je viac!
Moje šťastie, moja láska, môj zmysel, toto všetko sa zrodilo z…
Bolesti!
Urobila si ma, urobila si ma veriacim,
Veriacim

Po tretie
Pošli modlitbu všetkým tam hore
Všetka nenávisť, ktorú si počúval vymodelovala z tvojej duše holubicu, oh-ooh
Tvoju dušu tam hore, oh-ooh

Dusil som sa v dave ľudí
A hlavou lietal v oblakoch
Padal ako popol na zem
V nádeji, že sa moje pocity utopia
Ale to sa nikdy nestalo, vždy prežijú, pretekajú
Zabrzdené, obmedzené,
Až kým sa rozpadnú a vytečú /dážď/, vytečú ako…

Bolesť!
Urobila si ma, urobila si ma veriacim,
Veriacim
Bolesť!
Zlomila si ma, znovu postavila na nohy ako veriaceho, veriaceho
Bolesť!
Nechávam guľky lietať, len nech ich je viac!
Moje šťastie, moja láska, môj Boh, toto všetko sa zrodilo z…
Bolesti!
Urobila si ma, urobila si ma veriacim,
Veriacim

A posledná vec
Z pocti ohňa a plameňa
Si tvárou zajtrajška, krvou v mojich žilách, oh-ooh
Krvou v mojich žilách, oh-ooh
Ale to sa nikdy nestalo, vždy prežijú, pretekajú
Zabrzdené, obmedzené,
Až kým sa rozpadnú a vytečú /dážď/, vytečú ako…

Bolesť!
Urobila si ma, urobila si ma veriacim,
Veriacim
Bolesť!
Zlomila si ma, znovu postavila na nohy ako veriaceho, veriaceho
Bolesť!
Nechávam guľky lietať, len nech ich je viac!
Moje šťastie, moja láska, môj Boh, toto všetko sa zrodilo z…
Bolesti!
Urobila si ma, urobila si ma veriacim,
Veriacim!

 

Tip: Vyskúšaj si song na Lyrics Training.