• SK, jpg/pdf/online link

Prezentácia všetkých vzorov podstatných mien, pravidlá ich používania a skloňovanie. 

Materiál je vhodný pre deti v piatom ročníku kedy sa preberá dané učivo.

Prezentáciu ešte postupne doplním o rôzne cvičenia a aktivity na precvičenie jednotlivých vzorov. 

VZORY PODSTATNÝCH MIEN PDF