• ENG/SK, jpg/pdf

Zábavná aktivita pre deti i dospelých, nájdi a odfoť s rôznymi prídavnými menami. Vizuály môžeš použiť doma, na hodine, ako domáce zadanie, dieťa môže priniesť danú vec, nakresliť, opísať slovami. 

Find and take a photo activity is suitable for kids or adults. It can be used at home, on the lessons or as a home assigment. Instead of taking a photo, a student can bring the object, draw it or describe it in own words. 

FIND AND TAKE A PHOTO eng pdf