• ENG/SK, jpg/pdf

Prezentácia vysvetľujúca použitie predprítomného času a zoznam nepravidelných slovies podľa kategórií. Materiály sú vhodné pre rôzne vekové skupiny.

Pre viacej informácií o predprítomnom čase pozri si článok Všetko o predprítomnom čase. 

Nájdete tu:

  • prezentáciu na vysvetlenie tvorby a použitia predprítomného času
  • rozsiahly zoznam nepravidelných slovies podľa jednotlivých kategórií

Krátka prezentácia vysvetľuje použitie a tvorbu času

Zoznam nepravidelných slovies podľa jednotlivých kategórií so stránkami na vlastné poznámky.

PDF zoznam nepravidelných slovies