SK/pdf/jpg

Aktivita Týždeň v UK je vytvorená pre deti vo veku 6-13 rokov, vhodná pre domoškolákov alebo ako extra aktivita na hodiny, doma a pre samoštúdium. 

Cieľom je priblížiť UK ako krajinu, ich kultúru a zvyky. 

Pracovné listy obsahujú rôzne témy, nie je nutné ísť po rade, môžete si vybrať témy ktoré vás zaujímajú. 

Aktivity nabádajú na aktívne vyskúšanie si nejakej činnosti, napr. priprav si čaj o piatej, bež na virtuálnu prechádzku po Londýne alebo napíš si vlastné Harry Potter noviny. 

Témy ktoré sú  v pracovných listoch zahrnuté sú: 

 • geografia a práca s mapou
 • ako vznikla vlajka UK
 • spoznanie jednotlivých krajín- Škótsko, Wales, Írsko a Anglicko
 • čaj o piatej
 • Stonehenge
 • erby
 • kostýmy a ako sa žilo v minulosti
 • futbal
 • autobusy
 • Londýn, virtuálna prehliadka Londýna, Buckingham Palace a múzeí
 • kráľovná Elizabeth II.
 • rodokmeň
 • Mr. Bean
 • Paddington Bear
 • Harry Potter
 • oblečenie v UK
 • jedlo
 • extra zábavné aktivity
 • aktivity na angličtinu pre deti

Pracovné listy si môžete stiahnuť aj v PDF.