Days and months – Origin of their names

  • ENG / online presentation

Interaktívna prezentácia o pôvode názvu dní a mesiacov vhodná pre domškolákov, ako doplnková aktivita na hodinách alebo zaujímavá informácia. Prezentácia je v anglickom jazyku.

Interactive presentation about origin of names of days and months. It is suitable for homeschooling kids, students, curious kids or as a fun activity for lessons.

Click on the picture to access the presentation.