• ENG/ SK, jpg/PDF

Rôzne cvičenia na precvičenie si slovnej zásoby v angličtine na tému krajina a krajinné útvary- LANDSCAPES. 

Aktivity sú vhodné ako pre deti tak i dospelých študentov.

Pozri aj aktivity na tému SPRING.

Medzi aktivitami nájdete: 

  • spoj výraz z obrázkom
  • spoj slovenský a anglický výraz
  • označ obrázok správnym názvom
  • daj prehádzané slová do správneho poradia
  • ABC kvíz
  • doplň výrazy do viet
  • otázky na danú tému
  • priestor na zapísanie si nových slovíčiek

Pracovné listy na stiahnutie v pdf. Túto slovnú zásobu si môžete taktiež precvičiť i na Quizlet. 

Link na aktivitu Landscapes na Quizlet. 

A ak si nie ste istý ako sa dá využiť Quizlet na vaše zlepšenie sa, pozrite si krátky návod ako na to.