Mgr. Zuzana Štefíková

Zuzka vyučuje deti v materských škôlkach.

Zuzka Štefíková vyštudovala telesnú výchovu, anglický jazyk a literatúru na univerzitách v Banskej Bystrici a Bratislave. Počas štúdia veľa cestovala. Spočiatku to bolo len neďaleké Francúzsko, keď v Paríži pôsobila ako au-pair v americkej rodine, no potom sa odvážila ísť aj ďalej, vyskúšala USA, kde nejaký čas pracovala okrem iného aj ako tréner v hokejovom kempe. Aby okúsila aj južnejšie krajiny, rozhodla sa pracovať nejaký čas na Cypre a neskôr aj v exotickej Tanzánii, kde 2 mesiace učila africké deti.

S bohatými skúsenosťami zo sveta pôsobí ako učiteľka na základných a stredných školách a tiež ako externá prekladateľka pre súkromné firmy.

 

Vzdelanie:

SŠ: Gymnázium ukončené maturitou

VŠ: Mgr Dejepis a telesná výchova, UMB, Banská Bystrica

BA Anglický jazyk a literatúra, UK, Bratislava