Všeobecný jazykový kurz

Úrovne:

Begginer  Elementary  Intermediate  Upper-Intermediate  Advanced

Kurz anglického jazyka pre všetky jazykové úrovne, ktorý ťa naučí komunikovať, porozumieť hovorenej reči a správne používať gramatiku.

Súčasťou hodín sú i rôzne videá, počúvania, hry a aktivity ktoré upevnia a rozšíria získané vedomosti.

 

Úroveň: begginer – advanced

Lektor: rôzne , podľa úrovne a typu kurzu

Počet študentov:  max 6 študentov

Frekvencia hodín: 1x týždenne / 45 min / každá úroveň

Cena: 10€ skupinová hodina, 18€ individuálna hodina/online hodina

Cenník  Platobné podmienky