Technická angličtina

Kurz ENGLISH FOR ENGINEERING rozvíja komunikačné a jazykové zručnosti v oblasti strojárstva a priemyslu čím umožňuje profesionálom, ktorí pracujú v technickej oblasti, či používajú technickú terminológiu, komunikovať sebavedomejšie a flexibilnejšie s kolegami a zákazníkmi.

Hodiny pokrývajú všetky bežné oblasti strojárstva, od materiálov a ich spracovania, cez výrobné procesy, monitoring a dizajn. Autentické situácie – od popisovania technických problémov a navrhnutia riešení, až po prácu s technickými výkresmi vyhovejú každému. Postupne sa oboznamuješ so špecifickou slovnou zásobou, učíš sa ju používať na reálnych prípadoch. Dôraz je taktiež kladený na počúvanie a rozprávanie ktoré rozvíjajú schopnosť bez problémov komunikovať v pracovnej oblasti. Súčasťou sú rôzne doplnkové cvičenia, prípadové štúdie a počúvania. Hodiny sú doplnené pútavými videami a monitorovaním najhorúcejších noviniek v oblasti technológii a priemyslu.

Učebnica ktorá je špeciálne navrhnutá pre dospelých profesionálov zahŕňa všetky oblasti strojárstva a skladá sa z desiatich lekcií pričom každá lekcia obsahuje:
• Počúvania s reálnymi situáciami kde sa zoznámiš s praktickým využitím novej terminológie v rámci technickej diskusie
• Modelové situácie na precvičenie rozprávania a terminológie
• Relevantnú slovnú zásobu prezentovanú v profesionálnom kontexte
• Pútavé témy a články ktoré ťa zaujmú a motivujú
• Množstvo doplnkových cvičení, role-plays a prípadových štúdií na upevnenie získaných vedomostí

 

Pri tomto kurze…

  • verzia pre stredoškolákov i dospelých
  • získaš skvelý prehľad a slovnú zásobu v technickej oblasti
  • možnosť pokračovať špecializáciou na určitú oblasť ( IT, Civil Engineering, Welding, Automotive Industry…)

 

Úroveň: elementary – advanced

Lektor: Shawn Dineley / Rastislav Bartal

Počet študentov:  online hodina/ individuálna hodina / max 6 študentov

Trvanie kurzu: sept 2020 / jún 2021

Frekvencia hodín: 1x týždenne / 45 min

Cena: 8€ skupinová hodina, 15€ individuálna hodina

Cenník