Konverzačný kurz

Kurz ktorý ťa rozrozpráva!

Cieľom konverzačného kurzu je byť schopný komunikovať po anglicky na akúkoľvek tému. Aktívnym zapojením sa na hodine riešiš problémy, formuluješ otázky, diskutuješ, oponuješ a kreatívne využívaš slovnú zásobu, čo vedie k rýchlemu napredovaniu, efektívnemu osvojeniu si slovnej zásoby a aktívnemu používaniu gramatických javov i jazykových pravidiel v praxi.

Učíš sa komunikovať bez vnútornej bariéry a ostýchavosti ako i prirodzene reagovať na cudzí jazyk. Jedna hodina – jedna téma. Základom hodiny sú rôzne videá , počúvania a texty zo skutočného života. Počas konverzácie na danú tému si precvičuješ i gramatiku v praxi. Súčasťou hodín sú aj rozmanité hry, aktivity a modelové situácie na zábavné precvičenie si slovnej zásoby a gramatiky.

Témy sú rôznorodé – od lásky, Draculu, Michaela Jacksona a plastické operácie až po pohovor v práci, globálne otepľovanie či hobby – viac ako 200 tém !

 

Tento kurz….

  • rozviaže jazyk a “ nakopne“ v komunikácii
  • prinesie sebavedomie v rozprávaní
  • zbaví ťa strachu z rozprávania po anglicky a rozšíri slovnú zásobu

 

Úroveň: elementary - advanced

Lektor: rôzne

Počet študentov: max 6 študentov /online hodiny

Frekvencia hodín: 1x týždenne / 45 min

Cena: 10€ skupinová hodina, 18€ individuálna hodina/ online hodina

Cenník