Čo je to Jazykový Koučing?

Tak ako každý športovec má svojho trénera- kouča, tak i v učení sa jazykov môžeš mať svojho kouča.

Jazykový kouč je tu pre teba aby Ti pomohol definovať  tvoje jazykové ciele. Ak vieš správne definovať svoje ciele, budeš mať viacej motivácie ich uskutočniť.

Po zadefinovaní cieľov ti kouč vytvorí krátkodobý/dlhodobý plán s jednotlivými krokmi ako ich dosiahnuť.

Pomôže ti zistiť a odstrániť rôzne prekážky, predsudky a zlozvyky ktoré by ti mohli brániť v dosiahnutí tvojho cieľa.
Spolu zistíme aký štýl ti najviac vyhovuje aby si sa posunul/a a zdokonalil/ a v svojich cieľoch.
Kouč ti pomôže maximalizovať šancu na dosiahnutie jazykového cieľa a minimalizovať prekážky ktoré ťa v tom brzdili.
Kouč hodnotí dosiahnuté ciele, či robíš pokrok, ako ti to ide, na čom ešte treba zapracovať atď.

Coaching is unlocking people’s potential to maximize their own performance. It is more often helping them to learn rather than teaching them." 

John Whitmore, founder of the GROW model of coaching.

Vzťah medzi koučom a študentom je rovnocenný, na rozdiel od tradičného modulu vyučovania kde je učiteľ ten nadradený a študent je skorej pasívnym príjemcom.

Počas jazykového koučingu je študent aktívny a preberá na seba zodpovednosť za svoje vzdelávanie.

Kouč ťa podporuje, neodsudzuje, je to v priateľskej a dôvernej atmosfére. Samozrejme kouč je kvalifikovaný učiteľ ktorý ma dlhoročné skúsenosti s vyučovaním jazyka.

Cieľom jazykového koučingu je nasmerovanie vlastného učenia sa, pomôcť študentovi prakticky a efektívne používať a využiť cudzí jazyk.

Na rozdiel od klasickej výučby je v jazykovom koučingu motivácia top prioritou, koučing je orientovaný priamo na tvoje potreby, je flexibilný, aktívny a cieľom je maximalizovať tvoj potenciál.

 

"In a growth mindset, challenges are exciting rather than threatening. So rather than thinking, oh, I’m going to reveal my weaknesses, you say, wow, here’s a chance to grow."

Carol Dweck, author of Mindset: The Psychology of Success.

 

Ako to prebieha v praxi?

  • Jazykový koučing prebieha online.
  • Na prvom stretnutí si prejdeme do detailu tvoje jazykové ciele, aká je tvoja motivácia, čo ťa poháňa vpred, aké sú tvoje prekážky, čo ti bráni v zlepšení a napredovaní, aký spôsob učenia je pre teba najvhodnejší, čo ti najviac vyhovuje.
  • Nastavíme si tzv. SMART ciele (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené ciele.
  • Na druhom stretnutí kouč predstaví krátkodobý/ dlhodobý plán s jednotlivými krokmi ktorý si spolu prejdeme.
  • Následne každý týždeň spolu komunikujeme v stanovený termín, kouč ti zašle zadania na základe zvolených cieľov , ty pracuješ na zadaniach a v stanovený termín ich odovzdáš. Kouč ti ich skontroluje, motivuje ťa, poukáže na problém, alebo zlepšenie sa.
  • Cieľom jazykového kouča nie vyučovať ale naviesť študenta na vlastné učenia sa.
  • Môžeš si vybrať z troch blokoch jazykového koučingu:

a) 4  týždňový blok
b) 8 týždňový blok
c) 12 týždňový blok

Jazykový kouč: BA Barbora Hastíková

Cenník