Kurzy pre dospelých

Ponúkame Ti viacero kurzov anglického jazyka.

Môžeš si vybrať skupinový kurz (max 6 študentov v skupinke), individuálne hodiny, online hodiny alebo online jazykový koučing.

Na všetkých hodinách dávame dôraz na komunikáciu a rozprávanie.

Na našich hodinách používame rôzne aktuálne materiály, videá, texty, pesničky.

Učebnice si u nás nekupuješ, všetky materiály ti budú poskytnuté na hodine.

Obsah a intenzita hodín sú maximálne prispôsobené študentom. (neučíš sa veci, ktoré sú pre teba irelevantné).

Prvá hodina je zdarma. Zoznámiš sa s lektorom a dohodneš si cieľ, obsah a smerovanie budúcich hodín.

Ponúkame tento okruh zameraní, avšak hodiny môžeme vždy prispôsobiť tvojej potrebe a predstave.