Kurz English Club pre deti

Väčšina kurzov angličtiny pre deti je z veľkej časti zameraná na upevnenie učiva a gramatických javov ktoré deti preberajú v škole. My ale chceme aby sa deti naučili prirodzene komunikovať v angličtine a rozšírili si slovnú zásobu v rôznych smeroch.
............................
Preto ponúkame kurz English Club.
  • Hodiny  sú raz týždenne 90 min ( 2x 45min lekcia).
  • Na hodinách  komunikujeme iba po anglicky.
  • Učíme sa v súvislostiach, zážitkovo a tematicky. To znamená, že nerobíme cvičenia na určitý gramatický jav, alebo sa učíme slovíčka bez kontextu. Namiesto toho  preberáme rôzne témy, napr. history, science, art, geography, culture, reading, sports... Rozmanité témy na základe ktorých tvoríme, hráme sa, rozprávame, píšeme a čítame. Hodiny sú zaujímavé, zážitkové, používame mix materiálov od kníh, pracovných listov, videí, pesničiek, hier a online materiálov.

 

  • Deti si rozšíria slovnú zásobu a komunikačné schopnosti nielen v rámci danej témy ale i bežnej komunikácii medzi sebou v triede. Naučia sa gramatické javy a časy v rámci konverzácie a nie bifľovaním správnych tvarov.
  • Deti sa hravou formou učia v súvislostiach a naprieč rôznymi predmetmi. 
  • Kurz je vhodný nielen pre deti ktoré už komunikujú alebo skúšajú rozprávať anglicky ale taktiež pre deti ktoré sa chcú zlepšiť a rozrozprávať v angličtine.
Úroveň: elementary a vyššie
Počet študentov: 5-6 študentov/ skupina
Trvanie kurzu: sept- dec, jan-mar, apr-jún
Frekvencia hodín: 1x týždenne 90 min
Cena: 150 Euro / 3 mesačný blok