Počas letných prázdnin 2023 organizujeme denný zážitkový tábor. Termín:

Počas letných prázdnin 2023 organizujeme denný zážitkový tábor. Termín:

 • 10.07-14.07

Téma tábora:
Tábor je " zážitkový" a vhodné ako pre dievčatá tak i pre chlapcov. Nie je treba byť našim študentom, tábor je otvorený pre všetkých a neobsahuje výučbu anglického jazyka. Počas týždňa

 • budeme mať veľa športových aktivít
 • hrať rôzne skupinové hry ako vonku tak i vnútri
 • veľa tvoriť a kreatívne sa realizovať
 • sa budeme kúpať (v prípade priaznivého počasia)
 • pôjdeme na prechádzky a celodenný výlet
 • zatancujeme a zaspievame si
 • pochutíme si na skvelom občerstvení počas celého dňa
 • budeme sa hrať, hrať a hrať, zoznámime sa s novými kamarátmi a vyjašíme sa do sýtosti 🙂

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať na 0908594206.

Registrácia

 1. Pre registráciu stačí vyplniť  REGISTRAČNÝ FORMULÁR  alebo zaslať sms na 0908594206.
 2. Po vyplnení registračného formuláru Vám príde do pár dní email o registrácii a informácie o platbe.  >

  Všeobecné informácie

  • Tábor prebieha od 08.00-16.00
  • Cena za turnus je 140 Eur / dieťa
  • v cene je zahrnutá strava ( chutná desiata, obed, olovrant), pitný režim, pomôcky a materiál, odmeny a vstupy na atrakcie, autobus.
  • tábory budú prebiehať v ETC Centrum, Gorkého 27, Skalica
  • hlavný vedúci: Mgr. Pavol Tokoš a Mgr. Andrea Vanková, ďalší vedúci: Mgr. Rastislav Bartal, BA Barbora Hastíková, Simona Flajžíková
  • tábory sú určené pre deti na ZŠ a deti v predškolskom veku
  • prihlásiť sa môžu aj deti ktoré nenavštevujú krúžok angličtiny (znalosť angličtiny nie je podmienkou a počas tábora neprebieha výučba anglického jazyka)

  Platba, storno podmienky

  Platba
  Uhradiť poplatok za tábor v sume 140 Eur môžete na:
  Angličtina v Skalici, s.r.o.
  účet ČSOB:     Iban:SK2075000000004023906946
  Do správy pre príjemcu treba uviesť: TABOR  a meno dieťaťa
  Tábor je nutné uhradiť do 20.06.2020.
  .........................................................
  Storno podmienky pre účastníkov:
  • Účasť na tábore je možno zrušiť max 7 dní pred začatím tábora bez storno poplatku a uhradená suma bude účastníkovi vrátená v plnej sume.
  • Následne je storno poplatok plná suma (140 Eur) a uhradená suma za tábor sa nevracia.
  • Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.
  • Odpúšťame storno poplatky napr. pri chorobe dieťaťa?
  Je nám ľúto ale neodpúšťame. Takto vzniknutú medzeru v rozpočte a uhradené čiastky za objednaný materiál a služby nám nikto nekompenzuje.
  .......................................................
  Ostatné podmienky:
  • Rodič je povinný pri nástupe odovzdať fotokópiu preukazu poistenca a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (bude vám zaslané emailom).
  ...................................................
  • Angličtina v Skalici môže  zrušiť tábor z nasledujúcich dôvodov:
  - z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov
  - z dôvodu vyššej moci ( tj. karanténa a pod.)
  V týchto prípadoch bude vrátená plná suma účastníckeho poplatku.

  Pozri si galériu fotiek z táborov 🙂