Obchodná angličtina

One: One – jedinečne navrhnutý kurz na individuálne hodiny obchodnej angličtiny.

Obsah kurzu sa naplno prispôsobí tvojim potrebám. Vhodné pre všetkých ktorí používajú anglický jazyk v pracovnom procese, na stretnutiach či v emailovej komunikácii. Tri úrovne: pre-intermediate až advance. Každá samostatná lekcia obsahuje aktivity na porozumenie hovorového prejavu, komunikáciu, gramatické javy i písomný prejav a množstvo doplnkových aktivít ako napr. precvičovanie emailovej komunikácie či interaktívne testy.

 

English For Work – angličtina pre tých, ktorí potrebujú anglicky komunikovať hlavne v zamestnaní.

Osvojíš si napr. ako viesť obchodné stretnutia a prezentácie, ako popísať grafy, ako zvládnuť rôznorodé situácie v rámci pracovného procesu, ako viesť emailovú komunikáciu a telefonovať, ako si poradiť s neformálnym rozhovorom, vyjadriť vlastný názor, súhlas či negatívne stanovisko.

 

Cieľom kurzu je plynulá komunikácia ako v bežnom živote, tak i v pracovnej oblasti. Súčasťou hodín sú počúvania a modelové situácie z reálneho života.

Možnosť prispôsobenia obsahu kurzu tvojim požiadavkám.

 

Úroveň: elementary-advanced

Lektor:  Shawn Dineley/ Cesar Rivas/Rastislav Bartal/Barbora Hastíková

Počet študentov: online hodina/ individuálna hodina / max 6 študentov

Trvanie kurzu: sept 2020- jún 2021

Frekvencia hodín: 1x týždenne / 45 min

Cena: 8€ skupinová hodina, 15€ individuálna hodina

Cenník